Kunice:
BUDRIM Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 2
59-216 Kunice
E: kunice@budrim.pl
T: +48 76 857 54 96
F:
+48 76 857 55 31

Wrocław:
BUDRIM Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 12 P6
51-630 Wrocław
E: wroclaw@budrim.pl
T: +48 71 372 92 65
F:
+48 71 372 92 66