BUDRIM Sp. z o.o. oferuje:

Budowa oraz przebudowa dróg i ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Remonty nawierzchni drogowych   

Budowa placów, parkingów i chodników

Budowa oraz przebudowa obiektów inżynieryjnych

Wykonywanie nawierzchni kamiennych 

Wykonywanie sieci kanalizacyjnych i deszczowych

Roboty ziemne i wyburzeniowe 

Odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach instalacyjnych