BUDRIM Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 2

59-216 Kunice

 

Dane rejestrowe:

NIP 691 22 48 543
REGON 391049687

KRS 0000204965

Sąd Rejonowy Wrocławia Fabrycznej

Kapitał zakładowy: 520.000 PLN

BUDRIM Sp. z o.o.
jest firmą specjalistyczną z zakresu budownictwa drogowego.

 

Ponad 26-letnie doświadczenie firmy, wykwalifikowana załoga i kadra inżynieryjno-techniczna, specjalistyczny potencjał techniczny gwarantują wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót.

 

Przedsiębiorstwo realizuje roboty z zakresu budowy oraz modernizacji dróg, ulic, placów o nawierzchniach betonowych, kamiennych i asfaltowych. Wykonujemy również roboty ziemne i odtworzeniowe związane z budową sieci instalacyjnych. 
 
Firma jako BUDRIM Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2004 r. po przekształceniu istniejącej od 1989 r. firmy

BUDRIM Kazimierz Wierciński.
 

Główna siedziba firmy znajduje się w Kunicach koło Legnicy przy ul. Rolniczej 2.

 

Firma posiada również oddział we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38
 
Posiadamy koparki kołowe, koparko-ładowarki, samochody ciężarowe, walce wibracyjne, układarkę kostki betonowej i krawężników, płyty zagęszczające, ubijaki oraz pozostały sprzęt niezbędny do uzyskania wysokiej jakości wykonywanych robót.