Wykaz ważniejszych zrealizowanych robót:

          Drogi, place, chodniki, parkingi i zatoki autobusowe

2015 Budowa dróg przy „Budowa zaplecza technicznego na lotnisku Wrocław - Strachowice" ADAMIETZ
2015 Budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Oborniki Śląskie – Wilczyn wraz z budową kładki na potokiem Młynówka oraz zatoki autobusowej w m. Wilczyn Gmina Oborniki Śląskie DSDiK Wrocław
2015 Wykonywanie nawierzchni dróg i placów przy „Rewaloryzacji i przebudowie budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” BUDIMEX
2015 Wykonywanie nawierzchni placów, dróg, ramp zjazdowych przy „Budowie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu” INTER-SYSTEM
2015
2014
Budowa dróg, ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budowie osiedla  Da Vinci, Wrocław ul. Bajana LOKUM
2014 Budowa dróg wraz z przebudową skrzyżowania przy „Budowie Parkingu Podziemnego przy Hali Stulecia we Wrocławiu” BUDIMEX
2014 Budowa dróg, ciągów pieszych przy budowie hali produkcyjnej SCHILSNER ADAMIETZ
2014
2013
Budowa dróg, ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budowie osiedla  Di Trevi, Wrocław ul. Klimasa LOKUM
2014
2013
Budowa dróg, ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenu przy budowie osiedla  Viva, Wrocław ul. Litomska LOKUM
2013 Budowa dróg, ciągów pieszych i lądowiska przy "Budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego" we Wrocławiu BUDIMEX
2012 Budowa dróg, parkingu i ciągów pieszych w ramach "Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z Przebudową Kolejowej Infrastruktury Technicznej" BUDIMEX
2011 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy osiedla Literackiego przy ul. Tyrmanda WPB Wrocław
2011 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy osiedla Wojszyce przy ul. Klasztornej LOKUM
2011 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu BUDIMEX
2011 Budowa parkingu, placu odpraw i przebudowa rampy rozładunkowej dla obiektu Urzędu Celnego w Legnicy Izba Celna we Wrocławiu
2010 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy budynku Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu we Wrocławiu INTER-SYSTEM
2010 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy osiedla TBS Brochów we Wrocławiu INTER-SYSTEM
2010 Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu ul. Złotoryjskiej w Legnicy ZDM Legnica
2009 Budowa chodnika oraz remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Świdnica Polska DSDiK Wrocław
2009 Budowa dróg osiedlowych przy ul. Koziej we Wrocławiu WPB Wrocław
2009 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy budynku mieszkalnego przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu WPB Wrocław
2009 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy osiedla TBS przy ul. Dolnobrzeskiej we Wrocławiu INTER-SYSTEM
2009 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy Wielofunkcyjnego Obiektu Użyteczności Publicznej w Bielanach Wrocławskich INTER-SYSTEM
2009 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej - Bogusławskiego INTER-SYSTEM
2009 Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Starogranicznej we Wrocławiu S.M. Popowice Wrocław 
2008 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy osiedla Bursztynowa - Krzyki przy ul. Bursztynowej WPB Wrocław
2008 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach przebudowy budynku Szkoły Budowlanej przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu INTER-SYSTEM
2008 Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Szkolnej i w Parku Jesionowym w Lubinie Urząd Miasta Lubin 
2008 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Al. Piłsudskiego w Legnicy ZDM Legnica 
2008 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sudeckiej w Legnicy ZDM Legnica 
2008 Przebudowa ulicy Andromedy w Legnicy ZDM Legnica 
2007 Budowa dróg osiedlowych przy ul. Wiejskiej we Wrocławiu STALMONT Wrocław 
2007 Budowa dróg, parkingów i chodników przy ul. Roślinnej we Wrocławiu WPB Wrocław 
2007 Budowa dróg, parkingów i chodników w ramach budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu INTER-SYSTEM
2007 Budowa dróg, parkingów i chodników wraz z odwodnieniem przy ul. Lipskiej we Wrocławiu WPB Wrocław 
2006 Budowa dróg na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego ARKADIA w Wielkiej Lipie  ARKADIA
2006 Budowa dróg, parkingów i chodników przy ul. Partynickiej we Wrocławiu STALMONT Wrocław 
2006 Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora w Kunicach Urząd Gminy Kunice 
2006 Budowa ulic osiedlowych w Ziemnicach Urząd Gminy Kunice 
2006 Budowa ulicy Norweskiej i Marmurowej we Wrocławiu ZIM Wrocław 
2006 Odbudowa drogi w Szczytnikach nad Kaczawą Urząd Gminy Kunice 
2005 Budowa chodników oraz zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w miejscowości Sadkówek DZDW Wrocław 
2004 Budowa dróg i parkingów wokół budynku TEMIDA przy ul. Tęczowej we Wrocławiu SURFLAND Wrocław 
2004 Budowa ul. Słowackiego w Legnicy Urząd Miasta Legnica   
2003 Budowa dróg, parkingów i chodników przy budowie osiedla "Pod skrzydłami" przy ul. Bajana we Wrocławiu BUDIMEX
1999 Budowa ul. Witosa w Kunicach Urząd Gminy Kunice

          Kompleksowa przebudowa i budowa dróg i ulic - współudział w realizacji inwestycji

2012
2013
Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Legnicy - konsorcjum z POL-DRÓG Legnica ZDM Legnica
2012 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa ulicy Libana w Legnicy” - konsorcjum z POL-DRÓG Legnica Urząd Miasta Legnica
2011 Przebudowa drogi krajowej nr 36 Krzelów - Wińsko - ABM POL-DRÓG Legnica GDDKiA
2011 Przebudowa ul. Bydgoskiej w Legnicy - konsorcjum z POL-DRÓG Dolny Śląsk Urząd Miasta Legnica
2011 Przebudowa ul. Sudeckiej w Legnicy  - POL-DRÓG Dolny Śląsk ZDM Legnica
2010 Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D Rogoźnik - Polanka  - ABM POL-DRÓG Legnica Starostwo Powiatowe Legnica
2010 Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy - ABM POL-DRÓG Legnica Urząd Miasta Legnica
2010 Przebudowa ul. V Dywizji Piechoty w Legnicy - konsorcjum z ABM POL-DRÓG Legnica ZDM Legnica
2010 Przebudowa ulicy II Armii Wojska Polskiego w Legnicy - konsorcjum z ABM POL-DRÓG Legnica ZDM Legnica
2010 Remont ul. Galileusza w Legnicy - konsorcjum z ABM POL-DRÓG Legnica ZDM Legnica
2009 Przebudowa ul. Hutniczej w Lubinie - ABM Legnica Starostwo Powiatowe Lubin 
2009 Remont przejścia podziemnego Plac Wolności w Legnicy - ABM POL-DRÓG Legnica ZDM Legnica
2007 Przebudowa drogi krajowej nr 15 w Trzebnicy - ABM Legnica GDDKiA
2007 Przebudowa ul. Bierutowskiej we Wrocławiu - STALMONT Wrocław MPWiK Wrocław
2007 Przebudowa ul. Najświętszej Marii Panny w Legnicy - konsorcjum z STEINBUDEX Świdnica, BUDROMOS Urząd Miasta Legnica
2005
2007
Przebudowa ul. Wrocławskiej i Czarnieckiego i Kartuskiej w ciągu drogi krajowej nr 94 w Legnicy - konsorcjum z ABM Legnica ZDM Legnica
2006 Przebudowa Aleji Rzeczypospolitej w Legnicy - konsorcjum z ABM Legnica Urząd Miasta Legnica 
2006 Przebudowa drogi krajowej nr 3 Lubin - Biedrzychowa - ABM Legnica GDDKiA
2005 Budowa obwodnicy Zachodniej w Legnicy - ABM Legnica Urząd Miasta Legnica 
2005 Budowa ul. Lotniczej w Legnicy - ABM Legnica Urząd Miasta Legnica 
2005 Przebudowa drogi krajowej nr 3 Legnica - Mąkolice - BERGER BAU Polska GDDKiA

          Naprawa i umocnienie skarp

2009 W ciągu drogi krajowej nr 36 - Prochowice GDDKiA Wrocław
2007 W ciągu drogi krajowej nr 3 - Obwodnica Legnicy - ul. Zachodnia ZDM Legnica

          Drogi i place na terenie zakładów przemysłowych

2008 Budowa dróg na terenie zakładu Mine Master w Wilkowie 
2008 Budowa dróg na terenie zakładu PCC ROKITA w Brzegu Dolnym
2008 Budowa miejsc postojowych oraz chodników na terenie zakładu EUCO w Legnicy 
2008 Przebudowa placu manewrowego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego WORD w Legnicy - współpraca z ABM POL-DRÓG Legnica
2008 Roboty drogowe przy modernizacji systemu rurociągów w Zakładzie Produckji Wody we Wrocławiu przy ul. Na Grobli  - współpraca z STALMONT Wrocław
2005 Budowa miejsc postojowych na terenie zakładu ZAMET w Legnicy 
2004 Budowa dróg na terenie zakładu KBE POLSKA we Wrocławiu 
2000 Budowa dróg i parkingów na terenie ASO SKODA - GALL-ICM w Legnicy 

          Nawierzchnie kamienne ulic i parkingów oraz w otoczeniu domów i posesji

2015 Nawierzchnie kamienne przy „Remoncie i rozbudowie budynku jednorodzinnego przy ul. Kampinoskiej we Wrocławiu” - DPPH
2014
2003
Nawierzchnie w otoczeniu domów i posesji
2009 Nawierzchnie kamienne przy budowie boiska w Gimnazjum nr 4 w Legnicy (teren pod nadzorem konserwatora zabytków) - Urząd Miasta Legnica
2005 Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu - PDPS
2000 ul. Okrzei w Legnicy - ZDM Legnica
1999 ul. Zdrojowa i Źródlana w Świeradowie Zdrój - Urząd Miasta Świeradów Zdrój

          Boiska sportowe

2005 SP nr 76 we Wrocławiu - współpraca z firmą Activ-Sport
2005 SP nr 1 w Legnicy - współpraca z firmą COBEX
2004 SP nr 3 w Lubinie